IKO Armourbase PRO PLUS Podloga

IKO Armourbase PRO PLUS Podloga - Armourbase Pro Plus Underlayment
Armourbase Pro Plus Underlayment
Colour

IKO Armourbase PRO PLUS Podloga

Na svim krovnim nagibima, IKO preporuča da se koristi podloga ispod krovnih šindri.
Ovo je savršena podloga u kombinaciji sa IKO šindrama i krovovima sa malim nagibom.

IKO Armourbase Pro PLUS ima sve karakteristike Aromurbase PRO podloge i ide još korak dalje…

Datum proizvodnje

Dimenzije (l x w):  30 m x 1 m
Pokrivnost krova: 30 m²
Debljina: 0,5 mm
Težina / roli: 11,5 kg - 33 komada/paleti
Vlačna duljina (EN 13859-1): 400 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1):  300 N / 50 mm
Dužina istezanja(EN 12311-1): 40 %
Širina istezanja (EN 12311-1): 50 %
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109): - 40°C

Preuzimanja

Datoteka sa tehničkim podacima
Datoteka sa instrukcijama za montažu

IKO Armourbase Pro PLUS je moderna fleksibilna bitumenska podloga sa bitumenskom trakama za ljepljenje preklopa.
Zahvaljujući  samoljepljivim preklopima, istu ne treba preklapat 50% na malim nagibima (15-20°):
Drugim riječima štedi vrijeme i novac

Samoljepljivi preklop  također pruža dodatnu zaštitu protiv prodiranja vode na područjima mehaničkoga pričvrščivanja.

Armourbase Pro Plus Underlayment
Armourbase Pro Plus Underlayment
Armourbase Pro Plus Underlayment
Armourbase Pro Plus Underlayment
Armourbase Pro Plus Underlayment

Instrukcije za ugradnju

Film: https://youtu.be/C11YoZJ1d0E

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi izmeđi 9,5° i 20°:

Koristit oko 80% manje materijala ili uštedi  44% tvojih troškova u usporedbi sa 50 cm preklopa sa Eco i Pro te koristiti IKO Aromurbase Pro PLUS.
Jedinstveni proizvod u rasponu podloga!

Nagibi između 21° i 85°:
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.
Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linije za preklop po horizotali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre.