IKO Armourvalley & IKO Base

IKO Armourvalley & IKO Base - Armourvalley Black (01)
Armourvalley Black (01)
Colour

IKO Armourvalley & IKO Base

Armourvalley se koristi za krovne uvale, a izrađena je od visoko kvalitetnoga APP modificiranoga bitumen sa posipom od keramički premazanih granula koje se slažu sa bojama IKO krovnih šindri. Specijalne opcije čine je idealnom za specifične potrebe Krovnih uvala: ravno, fleksibilno i elastično. Također se može koristiti za male nagibe na krovnim površinama uz šindru.

IKO Base je podloga za IKO Armourvalley i koristi se na krovovima malih nagiba (<15°). Ova rola
mora biti dobro pričvrščena (čavlima ili vijcima svaki 20 cm u svim smjerovima).

Datum proizvodnje

  Armourvalley IKO Base
Težina/role 38,8 kg 25,9 kg
Debljina  4 mm 2,1 mm
Dimenzije  (l x w) 7,5 x 1 m 12 x 1 m
Površina 7,5 m² 12 m²
Role/paleta 25 24
Vlačna duljina  (EN 12311-1) 650 N/50 mm 550 N/50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1) 400 N/50 mm 400 N/50 mm
Dužina istezanja (EN12311-1) 20% 20%
Širina istezanja (EN 12311-1) 20% 20%
Toplinska otpornost donje plohe (EN 1110) 120 °C 120 °C
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109) -8 °C -15 °C

Preuzimanja

Datoteka sa tehničkim podacima
Datoteka sa instrukcijama za montažu

Armourvalley se koristi za krovne uvale, a izrađena je od visoko kvalitetnoga APP modificiranoga bitumen sa posipom od keramički premazanih granula koje se slažu sa bojama IKO krovnih šindri. Specijalne opcije čine je idealnom za specifične potrebe Krovnih uvala: ravno, fleksibilno i elastično. Također se može koristiti za male nagibe na krovnim površinama uz šindru.

IKO Base je podloga za IKO Armourvalley i koristi se na krovovima malih nagiba (<15°). Ova rola
mora biti dobro pričvrščena (čavlima ili vijcima svaki 20 cm u svim smjerovima). Nako toga postavlja se  IKO Armourvalley tako da se potpuno zavari preko podloge.

Armourvalley Tile Red (10)
Armourvalley Tile Red (10)
Armourvalley application
Armourvalley installation
Armourvalley application
Armourvalley installation
Armourvalley application
Armourvalley installation

Application instructions

Open valley method

Application film

Californian valley method - application film

 

This method is the method to use with Cambridge Xtreme 9,5° roof shingles