POKRIVANJE GREBENA I SLJEMENANA VAŠIM KROVNIM ŠINDRAMA

POKRIVANJE GREBENA I SLJEMENANA VAŠIM KROVNIM ŠINDRAMA - Hips and ridges
Cutting hips and ridges from Superglass
Colour

POKRIVANJE GREBENA I SLJEMENANA VAŠIM KROVNIM ŠINDRAMA

Budite sigurni da za izradu grebena i sljemena naručite pravokutnu krovnu šindru iz raspona osnovne šindre u istoj boji kao što je boja pokrovne šindre drugoga oblika koja se ugrađuje na krov (Superglass-Biber, Victorian PLUS, Biber-Shield)

Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip

Instrukcije za ugradnju

Dobro je naručiti 10 – 15 % više materijala (ovisno o količini krovnih detalja) za pokrivanje grebena, sljemena  i početnih traka
Prilikom ugradnje drugih oblika šindre konkretno okruglih oblika (Biber) ili laminiranih šindri naručite  pravokutnu šindru u istoj boji za izvođenje grebena i sljemnjaka.

Izrežite šindru u invidualne pravokutne ili dijamantne oblike tako da šindra izrežete na zarezima listova.
Izvedite grebene ili sljemena sa duplim listovima tako da postavite dva lista jedan na drugoga  i presvijete ih preko grebena ili sljemena za ugradnju.
U hladnim vremenskim uvjetima potrebno je zagrijati  šindru prije presavijanja.

Zabite čavle  16 cm od kraja lista za detalje i 2,5 cm sa svake strane, izlagajući svaki dio 14 cm.
Početak ugradnje od kraja sljemena koji je suprotan smjeru najčešćega vjetra.