Prekrivanje slemen in grebenov na strehi s skodlami

Prekrivanje slemen in grebenov na strehi s skodlami - Slemena in grebene
Cutting hips and ridges from Superglass
Colour

Prekrivanje slemen in grebenov na strehi s skodlami

Za prekrivanje slemen in grebenov na strehah pokritih s skodlami v obliki bobrovca (Superglass-Biber, Victorian PLUS, Biber-Shield) uporabite pravokotne skodle v isti barvi, kot so ostale skodle na tej strehi, 

Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip
Installation hip

Navodila za polaganje

Za prekritje slemen in grebenov naročite dodatno pribl. 10 - 15 % materiala (skodel), kar je ocena povprečne porabe materiala za ta namen (odvisno sicer od števila strešnih detajlov).
Ko polagate skodle v obliki bobrovca ali laminirane skodle, za slemena naročite pravokotne skodle v enaki barvi.

Pravokotne skodle ali skodle v obliki diamanta narežite na posamezne kose pri izrezih med posameznimi listi skodel. 
Slemenske ali grebenske skodle polagajte dvoslojno tako, da prepogibate preko slemena po dva kosa skupaj.   
V hadnem vremenu skodle predhodno segrejte.

Slemenske kose pribijte 16 cm od roba in 2,5 cm od vsake strani tako, da bo viden del vsakega kosa širok 14 cm. Polaganje začnite na strani slemena, ki je nasprotna od prevladujoče smeri vetr.